Who we are

Our website address is: https://www.ruse-sport.com/wp.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Съгласно чл.50 и сл. от Закона за защита на потребителите ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне закупената стока при определени условия и в законоустановените срокове:

1.Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката като преди това уведоми търговеца на следния адрес гр. Русе, ул. Щип 4 или на office@ruse-sport.com като изпрати изрично и недвусмислено изявление (Примерен образец – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: „До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца): – С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга* – Поръчано на*/получено на*- Име на потребителя/ите – Адрес на потребителя/ите – Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) – Дата * Ненужното се зачертава.“)

2.Отказът от договора следва да се извърши в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя.

3.Стоката следва да се върне в своята оригинална опаковка и без следи от употреба. В противен случай търговецът може да откаже да я приеме или потребителят поема отговорността за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, която възлиза на 15 % от стойността на стоката и се приспада от сумата която бива върната на клиента. При повредена стока търговецът може да определи друг процент който бива приспаднат в зависимост от степента на повреда. Стоката трябва да е придружена със съответните данъчни документи, установяващи извършеното плащане.

4.Потребителят поема разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ; Заб. – Ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин, напр. извънгабаритни, обемисти стоки – в тежест на потребителя са увеличените разходи за връщането им чиито приблизителен размер възлиза на 15 % от цената на върнатата стока.

5.При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи над установения срок възстановяването на платените от потребителя суми докато не получи своевременно стоките си или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно в законовия срок. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

6.За неизброените случаи се прилагат нормите на ЗЗП.

ВАЖНО! § 13. ЗЗП По смисъла на този закон: 1. „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.