Скамейки за резерви, корнер флагчета, тунели за стадиони, табла за смяна, табла за отчитане на резултати.