Гимнастически скринове с възмоност за закачване на тях на пейки, греди за баланс и други аксесоари

G38.1
202.47 (inc. VAT)
G38.2
220.87 (inc. VAT)
G39
276.09 (inc. VAT)