Клетка за кросфит

CC1

0.00 (inc. VAT)

Изработваме клетки за кросфит за вътрешно или външно ползване. Клетките са комбинация от съоръжения тип Тарзан или маймунско ходене, с прави или разместени захвати. Допълнение правят шведските стени, лостовете за набиране с различна височина, успоредките, различни захвати за набиране, маси за подскоци, хърдели за прескачане и провиране и др. Моля свържете се с нас за повече информация – 0879 60 77 55.

To order or enquire about our products, please call (359) 879 607755; (359) 886 846125 or email office@ruse-sport.com