Външен фитнес за рехабилитация и хора с нарушени двигателни функции

OF64
780.00лв. (с ДДС)
OF8
900.00лв. (с ДДС)
OF9
900.00лв. (с ДДС)
OF60
780.00лв. (с ДДС)
OF30
1 080.00лв. (с ДДС)