Външен фитнес за рехабилитация и хора с нарушени двигателни функции

OF64
1 050.00лв. (с ДДС)
OF8
1 134.00лв. (с ДДС)
OF9
1 134.00лв. (с ДДС)
OF60
1 050.00лв. (с ДДС)
OF30
1 320.00лв. (с ДДС)