Доставка и монтаж на мобилни баскетболни стойки, хандбални врати, волейболно оборудване, електронно табло и др.