Доставка и монтаж на цялостно спортно оборудване за новата спортна площадка – трибуни, баскетболни стойки, врати за мини-футбол, стойки за волейбол, стрийт фитнес, тенис маса за открито…